ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

قسمتی از یک صدف- علی تپه - فراپارینه سنگی- موزه ملی ایران

Sea shelves from Ali teppe - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad