ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

تیغه ساده- غار یافته لرستان- پارینه سنگی پایانی- موزه ملی ایران

Stone tool from Loristan - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad