ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

سنگ مادر لوالوا- هرسین- موزه ملی ایران

Stone tool from Hersin - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad