ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

سنگ مادر لوالوا- شمال غرب کنارک هرمزگان- موزه ملی ایران

Stone tool from Hormozgan - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad