ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

سفال خاکستری داغدار- گوهر تپه- هزاره سوم پیش از میلاد

Grey pottery- Gohar teppe Mazandaran- 3rd millenium BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad