ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ظرف سفالی منقوش- سیلک- هزاره چهارم پیش از میلاد – موزه ملی ایران

Painted pottery - Sialk Kashan- 4th millenium BC-National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad