كاري از حميد صدقي نژاد و پگاه آب آراسته
شامل پژوهش و تحقيق- سفر و تهيه تصاوير -نوشتن متن - توليد نرم افزار
فهرست مراجع

منابع مكتوب

ايران از آغاز تا اسلام - رومان گيرشمن ترجمه محمد معين

هزاره هاي گمشده -اثر دكتر پرويز رجبي

از زبان داريوش - اثر خانم هايد ماري كخ ترجمه دكتر پرويز رجبي

بيشاپور - اثر رومان گيرشمن ترجمه اصغر كريمي

كتيبه هاي فارسي باستان - رضا مرادي غياث آبادي

تاريخ ماد - دياكونوف ترجمه كريم كشاورز

شوش كهن ترين مركز شهر نشيني جهان - اثر دكتر عزت الله نگهبان

ايران در پيش از اسلام - صادق شهميرزادي

شهر هاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان - اثرن‌پيگولو سكايا ترجمه عنايت الله رضا

رصدخانه خورشيدي تخت جمشيد - اثر رضا مرادي غياث آبادي

آثار تاريخي ايران -استاد سيف الله كامبخش فرد

هنر ايران - اثر رومان گيرشمن ترجمه عيسي بهنام

طرحها و نقوش لباسها و بافته هاي ساساني - نگارش محمد رضا رياضي

راهنماهاي گردشگري استانهاي كشور سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي

شاهنشاهي ساساني - اثر تورج دريايي

هخامنشيان - اثر آملي كورت ترجمه مرتضي ثاقب فر

دايره المعارف فارسي امروز مصاحب

تمدن اورارتو - بوريس پيوتروفسكي ترجمه رشيد برناك

شوشتر در گذر زمان - محمد تقي زاده

فرهنگنامه كودكان و نوجوانان

مجموعه آثار معماري سنتي ايران - چاپخانه سازمان جغرافيايي كشور

كتيبه هاي پهلوي كازرون- دكتر سيروي نصراله زاده

يافته هاي تازه از ايران باستان- پروفسور هينتس- ترجمه دكتر پرويز رجبي

تاريخ ايلام-پير آميه ترجمه دكتر شيرين بياني

هخامنشيان - اثر مري بويس ترجمه همايون صنعتي زاده

مجموعه سيماي ميراث فرهنگي

نقش برجسته ها و حجاران تخت جمشيد- اثر مايكل رف ترجمه هوشنگ غياثي نژاد

سفال و سفالگري در ايران - اثر سيف الله كامبخش فرد

مجموعه ايرانگردي نشر ايرانگردان-اثر آقاي زنده دل

تخت سليمان - اثر هانس هنينگ فون دراوستن ترجمه فرامرز نجد سميعي

جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي - اثر لسترنج ترجمه محمود عرفان

 

با تشكر فراوان از حمايتها و راهنماييهاي آقاي دكتر پرويز رجبي

معماري ايران- اثر آ پوپ ترجمه غلامحسين صدري افشار

كتيبه هاي پهلوي كازرون - اثر دكتر سيروس نصرالله زاده

خاستگاه پارتها - اثر بوهدان فيليپ لوزينسكي ترجمه رقيه بهزادي

مراجع اينترنتي

www.livius.com
www.parthia.com
www.isna.ir
www.iranica.com
caisسايت رسمي
وبلاگهاي محلي شهرهاي مختلف ايران

مراجع تصويري

تصاويري كه در زير آنها نام عكاس نوشته نشده است توسط آقاي حميد صدقي نژاد عكاسي شده اند .بقيه تصاوير كه از منابع ديگر تهيه شده اند شامل ذكر نام عكاس يا سايت اينترنتي هستند

پشتيباني و تداركات: جمعيت غير دولتي تخت جمشيد

با همكاري گروه بناهاي تاريخي فرهنگنامه كودكان و نوجوانان و اعضاي جمعيت غير دولتي ايرانگردان جوان

با تشكر ازخانم پروين فخاري نيا - ‌سام رجبي،افشين ايران پور، ميلاد زنده نام ، غزل باباشاهي، هومن جليليان و محسن موسوي