ايلاميان

 

چغازنبیل

آجرهاي مكتوب در چغازنبیل براي تزيين بنا استفاده مي شد

<< Previous
Next >>
اطلس تاريخ ايران