بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده كوسان بهشهر

 

در جنوب غربی روستای آسیابسربهشهر در بالای كوه آتشكده ای قرار دارد. این بنا پلانی مربع شكل دارد و ابعاد آن هشت متر و نیم است. مصالح به كار رفته در این آتشكده سنگ و ساروج است. بخش ظاهری بنا با سنگهای منظم هندسی چیده شده است.قطر دیوارها صد و ده سانتیمتر میباشد. احتمال میرود برخی از بقایای معماری متعلق به دوره تیموری باشد.

 

 

 

تصویر و منبع :سایت خبری میراث فرهنگی

اطلس تاریخ ایران