اطلس تاریخ ایران
از ابتدا تا اسلام

:نقشه

پیش از تاریخ ایران

دوره تاریخی ایران

طبیعت ایران

آتشکده های ایران

مرز دوره های تاریخی

قرن شمار ایران و جهان

تعداد 2700 صفحه اطلاعات به همراه حدود 4000 تصویر، حاصل 4 سال تلاش حمید صدقی نژاد و پگاه آب آراسته است، که در مجموعه ای مدون به عنوان "اطلس تاریخ ایران از ابتدا تا اسلام" ارایه میشود. کار به روز رسانی این مجموعه همچنان ادامه دارد.

تصاویر مجموعه توسط حمید صدقی نژاد عکسبرداری شده اند و تصاویری که از منابع دیگر گرفته شده دارای نام صاحب امتیاز هستند. همه صفحات دارای نام کتاب مرجعی هستند که اطلاعات از آن برداشته شده و یا برای مطالعه اضافی سفارش میشود

استفاده از اطلاعات این مجموعه برای هر نوع فعالیت فرهنگی مجاز است و با تشویق پدید آورندگان روبرو خواهد شد .در چنین صورتی ذکر نام این سایت ضروری است

ورود به سایت
***اطلس تاریخ ایران از ابتدا تا اسلام***

:کشفیات جدید


***شهر یری***

**پاتپه-گونسپان**

**قبرستان کشیگ**

**ولیران دماوند**

:آخرین تغییرات

h_sedghy@yahoo.com

آخرین بروز رسانی
April 2, 2016 20:42

طلاتپه افغانستان

جیرفت

مقبره یو هوانگ چین

آتشکده خرمدشت

تصاویر نسا

آی خانوم افغانستان-سلوکی-اشکانی

بگرام افغانستان-همدوره اشکانی

موزاییک های باستان

تصاویر مفرغ لرستان

مجسمه باکوس؟


اخبار سایت